Chính sách Cookie

CHÍNH SÁCH COOKIE

Appvaytien.vn sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm và duy trì các thiết lập cá nhân của bạn trên trang web của chúng tôi. Các quảng cáo có thể được đăng trên trang web và sử dụng cookie để theo dõi số lượt truy cập của bạn. Tuy nhiên, các công ty quảng cáo không được truy cập vào cookie của chúng tôi.

Cookie là gì?

Khi bạn truy cập trang web appvaytien.vn, chúng tôi hoặc các nhà tài trợ có thể gửi cookie đến máy tính của bạn. Cookie là một mẩu thông tin nhỏ được gửi từ máy chủ và lưu trữ trên ổ cứng.

Cookie không thể đọc thông tin trên ổ cứng của bạn hoặc thông tin từ các cookie được gửi từ các trang web khác. App Vay Tiền sử dụng cookie để thống kê các trang trên trang web appvaytien.vn mà bạn đã truy cập, giúp bạn truy cập nhanh hơn vào những trang đó trong lần ghé thăm tiếp theo.

Các nhà tài trợ của chúng tôi cũng sử dụng cookie để theo dõi số lượt truy cập đến các quảng cáo của họ trên trang web appvaytien.vn. Thông tin này giúp họ điều chỉnh chính sách quảng cáo để đạt hiệu quả tốt nhất cho chương trình. Bạn có thể chọn từ chối cookie hoặc cho phép chúng thay đổi thông tin về trình duyệt. Tuy nhiên, việc từ chối cookie có thể làm giảm tính năng appvaytien.vn và các trang web khác.